ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι υπηρεσίες μας σχετικά με την αποθήκευση εγγράφων και φυσικών αρχείων είναι σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν μία συνολική λύση για την ασφαλή και αποτελεσματική  αποθήκευση αρχείων. Σας επιτρέπουν να ελευθερώσετε πολύτιμο χώρο και -ίσως πιο σημαντικό- αποδεσμεύουν το προσωπικό σας από την ενασχόληση με περιφερειακά ζητήματα.

Οι υπηρεσίες αποθήκευσης εγγράφων περιλαμβάνουν:

  • Τον καθαρισμό και την απολύμανση των αρχείων (όπου απαιτείται)
  • Την καταγραφή/καταλογογράφηση (δίνεται μοναδικός αριθμός barcode)  και  την ταξινόμηση των αρχείων που λαμβάνονται
  • Τη σφράγιση (όπου απαιτείται) και την τοποθέτηση των αρχείων σε κουτιά με ειδικές προδιαγραφές για την προστασία των αρχείων από τη σκόνη, το χρόνο, ακόμα και το νερό
  • Την αποθήκευση των κουτιών πάνω σε σύστημα ραφιών με ειδικές προδιαγραφές που ανταποκρίνονται στους κανονισμούς  για πλημμύρες και σεισμούς
  • Την άμεση ανάκτηση των αρχείων που παραδίδονται φυσικά εντός 4 ωρών από την υποβολή αιτήματος ανάκλησης.

Επιλέγοντας να αναθέσετε την αποθήκευση των φυσικών σας αρχείων στην KWS-Security  επιλύετε όλα σας τα προβλήματα που σχετίζονται με:

  • Τη μεταφορά και αποθήκευση των αρχείων σας σε ασφαλή αποθήκη
  • Τη γνώση και τον έλεγχο των αρχείων σας καθ’όλο το διάστημα που τα διατηρείτε
  • Την άμεση και απλή ανάκτηση αρχείων όποτε τα χρειαστείτε.