Αποστολή

Η KWS-Security αναλαμβάνει την καθημερινή περιπολία σε άτακτα χρονικά διαστήματα για την προστασία του χώρου σας. Αποστολή της περιπόλου είναι η διενέργεια λεπτομερής εξωτερικής έρευνας για τον εντοπισμό κινήσεων από τρίτους ή ενδείξεων διάρρηξης.

Διαδικασία Ελέγχου

Το όχημα της περιπολίας σταματά στον φυλασσόμενο χώρο, ο φύλακας κατεβαίνει από το όχημα, φωτίζει επαρκώς τον χώρο με την χρήση επαγγελματικού φακού, ελέγχει ανθρωποθυρίδες και γκαραζόπορτες για σημάδια παραβίασης και ελέγχει ιδιαίτερα σημεία που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη να ελέγχονται (π.χ. νερά πισίνας, φωτισμός, οχήματα).

Στο τέλος της διαδικασίας, πιστοποιεί τον έλεγχο που διενέργησε με την χρήση του ειδικού αδιάβλητου RFID εξοπλισμού. Τα ηλεκτρονικά στοιχεία των ελέγχων συλλέγονται στην εταιρεία καθημερινά και είναι διαθέσιμα προς έλεγχο σε κάθε ζήτηση για την πιστοποίηση της αξιοπιστίας των ελέγχων.

Σε περίπτωση διάγνωσης κακόβουλης ενέργειας ή διάγνωσης οποιουδήποτε άλλου προβλήματος, ειδοποιούνται η Άμεση Δράση (αν αυτό απαιτείται), τα εξουσιοδοτημένα άτομα και συντάσσεται τριπλότυπο έντυπο αναφοράς με λεπτομερή καταγραφή του συμβάντος.