Φύλαξη Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Η KWS Security στα πλαίσια της ολοκληρωμένης προστασίας Κτιριακών εγκαταστάσεων,
Κατοικιών και Τραπεζών, εχει επανδρωμένο τμήμα με ένστολους φύλακες (με τις
κατάλληλες άδειες εργασίας)  σε όλη την Ελλάδα .
Με το τμήμα εκπαίδευσης της Εταιρείας μας είμαστε σε θέση να εκπαιδεύσουμε το
προσωπικό της επιχείρησής σας για τις μεθόδους συμπεριφοράς τόσο στην προσέλευση
επισκεπτών, όσο και για την αποτελεσματικότητά τους σε περίπτωση κινδύνου (Πυρκαϊάς,
Σεισμού, Δολιοφθορών και διαφόρων Επικύνδυνων ενεργειών)

Προτεραιότητα μας είναι, εκτός από την πλήρη φύλαξη του χώρου, ο
αποτελεσματικός έλεγχος της κίνησης, η διευκόλυνση της πρόσβασης εργαζομένων και επισκεπτών (reception duties) και η διατήρηση της ομαλής ροής σε εισόδους και εξόδους.