ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Οι υπηρεσίες σάρωσης έχουν σχεδιαστεί για να σας παρέχουν ψηφιοποιημένες, ηλεκτρονικές εκδόσεις των φυσικών εγγράφων με στόχο την παροχή υψηλότερων επιπέδων ασφαλείας και λειτουργικότητας που αξίζουν τη σχετική επένδυση. Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν επέκταση της φυσικής αποθήκευσης και των υπηρεσιών ανάκλησης και μας βοηθούν να γίνουμε ο συνεργάτης που σας προσφέρει ολοκληρωμένες, οικονομικές λύσεις στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της διατήρησης των αρχείων σας.