ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΩΡΩΝ

Η φύλαξη χώρων με στατικούς φρουρούς είναι μία υπηρεσία την οποία προσφέρουμε με απόλυτη επιτυχία. Δεδομένου όμως των υψηλών στάνταρ που θέτουμε, σας ενημερώνουμε πως ΔΕΝ αναλαμβάνουμε καμία στατική φύλαξη χωρίς προηγουμένως να έχουν μελετήσει οι ειδικοί σύμβουλοι ασφαλείας μας, τον χώρο σας, τις ανάγκες σας αλλά και πολλές επιπλέον πληροφορίες που αφορούν την υπηρεσία.

Επιπλέον ο χώρος όπου θα παρασχεθούν οι παραπάνω υπηρεσίες θα πρέπει να καλύπτεται πλήρως από συστήματα και υπηρεσίες ασφαλείας τα οποία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των φρουρών σε περίπτωση συμβάντος κινδύνου αλλά και για τον έλεγχο της τήρησης των διαδικασιών.

Επίσης ενημερώνουμε πως για την ανάληψη οποιουδήποτε έργου θα χρειασθεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών για την πραγματοποίηση της μελέτης επικινδυνότητας και την ετοιμασία και εκπαίδευση των φρουρών για το συγκεκριμένο έργο. Εφόσον λοιπόν επιθυμείτε να αναλάβουμε την στατική φύλαξη του χώρου σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας

CORPORATE
INVESTIGATIONS
SURVEILLANCE
SERVICES
MATRIMONIAL
DISPUTES
PRE NUPTIAL
INVESTIGATION
VEHICLE
TRACKING
LOCATE
PEOPLE