Προστασία καταστημάτων λιανικής

Στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα  απαιτείτε ασφάλεια στους χώρους πώλησης ,στους χώρους γραφείων, στις αποθήκες και τον χώρο στάθμευσης . Οι φρουροί μας είναι επαγγελματίες με πολυετή πείρα που θα διασφαλίζουν τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης όλων των συγκεκριμένων αντικειμένων, γεγονός που με τη σειρά του θα αποτρέψει την απόπειρα κλοπής αγαθών.